• Brand:
  • Эзэгтэй ургамлын тос
  • SKU:
  • 00000

Эзэгтэй ургамлын тос

6.200 ₮


Эзэгтэй тос-Эрүүл гэр бүлийн хэрэглээ

Омего 3,6-н агууламж өндөр

Генетикийн өөрчлөлтгүй /NON GMO/

Ханасан тосны хүчил хамгийн бага

Эрүүл, эх орны бүтээгдэхүүн

Quantity: Available quantity : 1000000


Мэдээлэл
Үнэлгээ
Мэдээлэл

Мэдээлэл

Эзэгтэй тос-Эрүүл гэр бүлийн хэрэглээ

Омего 3,6-н агууламж өндөр

Генетикийн өөрчлөлтгүй /NON GMO/

Ханасан тосны хүчил хамгийн бага

Эрүүл, эх орны бүтээгдэхүүн

Үнэлгээ

Төстэй бараанууд

Verification: 4f70f7dede375d33